Κώδικας Αξιών

=> Απόδοση μέσω των ανθρώπων μας
Για μας σημαντικότερο εταιρικό κεφάλαιο αποτελούν οι άνθρωποί μας. Μαζί με το προσωπικό μας, οραματιζόμαστε την Geoplant ακόμα πιο ισχυρή στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει εξειδικευμένο σύστημα αρμοδιοτήτων και SMART στόχους που βοηθούν στην βέλτιστη απόδοση όλων των δραστηριοτήτων μας, προσφέροντας έτσι κερδοφορία στην επιχείρηση.

=> Συνεργασία
Χτίζουμε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις τόσο με τους πελάτες μας όσο και με τους προμηθευτές μας. Τοποθετούμε στο κέντρο της δουλειάς μας τις ανάγκες τους. Με τη συνεργασία επιτυγχάνουμε την αμοιβαία και συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας, εξασφαλίζοντας έτσι win <=> win αναπτυξιακό περιβάλλον για όλους.

=> Ποιότητα κι Επαγγελματισμός
Είμαστε προσανατολισμένοι στην ικανοποίηση των πελατών μας μέσω της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων καθώς και του επαγγελματισμού των στελεχών μας, ενισχύοντας έτσι την αξία που αντιπροσωπεύει η εταιρεία.

=> Σεβασμός στην τοπική κι ευρύτερη κοινωνία
Σεβόμαστε την τοπική κι ευρύτερη κοινωνία, προσφέροντας σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, τόσο στα Λεχαινά όσο και στη Βάρδα Ηλείας. Παράλληλα, πιστεύοντας στη βιώσιμη και αναπτυξιακή γεωργία ως αυτόνομη επιχειρηματική δραστηριότητα, αναπτύσσουμε καλλιεργητικές τεχνικές σεβόμενοι τον πολιτισμό υγείας των καταναλωτών αλλά και το ευαίσθητο αγροπεριβαλλοντικό οικοσύστημα, προσδοκώντας έτσι στην ανάπτυξη της Ελληνικής υπαίθρου και στη δημιουργία ακόμα περισσότερων θέσεων απασχόλησης, μακριά από τα απάνθρωπα αστικά κέντρα.

Κώδικας Αξιών
Geoplant ΑΕΕΓΕ