Geoplant ΑΕΕΓΕ

Σύστημα Παραγωγής Georion

3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)
Εφόσον έχει γίνει η επιλογή του αγροτεμαχίου και της ποικιλίας, στη συνέχεια ξεκινούν οι σπορές στο φυτώριο της εταιρείας Georion. Στο φυτώριο, εξειδικευμένο προσωπικό παρακολουθεί την εξέλιξη των φυτών, από την σπορά μέχρι και την παράδοσή τους στον παραγωγό. Παράλληλα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί εξειδικευμένο λογισμικό (MIS), όπου καταγράφει όλες τις λεπτομέρειες παραγωγής / φάση, ξεκινώντας από το Lot Number του σπόρου, των θέσεων και συνθηκών εντός του φυτωρίου, των επεμβάσεων φυτοπροστασίας και θρέψης, συνθέτοντας έτσι ένα αξιόπιστο σύστημα "Φυτωριακής" Ιχνηλασιμότητας.
2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
Δεν είναι όλες οι ποικιλίες φρούτων και κηπευτικών ίδιες. Υπάρχουν αρκετές που κάνουν την ποιοτική διαφορά και θέτουν νέα Standards. Γι αυτό το τμήμα RnD της Georion, ανάμεσα σε εκατοντάδες ποικιλίες φρούτων και κηπευτικών (raw Materials), έχει επιλέξει τις καλύτερες, που πρσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως αρώματα, γεύση, χρώμα, μετασυλλεκτική αντοχή κλπ. Παράλληλα, η εταιρεία Geoplant δίδει τη δυνατότητα στους επιχειρησιακούς της πελάτες, για παραγωγή "made on order", εγκαθιστώντας πολλαπλασιαστικό υλικό επιλεγμένο από τους πελάτης της.
1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
Τ
ο έδαφος στη Γεωργική παραγωγή, έχει τόση αξία όσο και η "μήτρα" για το κυοφορούμενο βρέφος. Γι αυτό εφαρμόζουμε ανάλυση ρίσκων πριν την επιλογή των αγροτεμαχίων, έτσι ώστε το επιλεγέν χωράφι, να είναι απηλλαγμένο από βαρέα μέταλλα και πιθανά χημικά (κυρίως από παλιά οργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα τα οποία ως γνωστών δεν είναι διασπώνται εύκολα). Παράλληλα προστατεύουμε το περιβάλλον και τη βιοποικιλλότητά του, αφήνωντας εντός του αγροτεμαχίου ακαλλιέργητες ζώνες. Η δειγματοληψία και ανάλυση εδάφους είναι πάγια διαδικασία μιας και θα μας καθορίσει αργότερα το πρόγραμμα θρέψης της καλλιέργειας που πρόκειται να εκταταστήσουμε.
4. ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ
Τα φυτά που έχουν πλέον προετοιμαστεί από το φυτώριο της εταιρείας Georion, παίρνουν τον δρόμο για τη μόνιμη κατοικία τους, δηλαδή το χωράφι/αγροτεμάχιο. Ο παραγωγός παραλαμβάνει τα φυτά και με τη βοήθεια εργατικού δυναμικού ή με μηχανήματα τα εγκαθιστά, δηλαδή τα φυτεύει στο χωράφι του. Πριν από την μεταφύτευση, έχει γίνει η προετοιμασία του εδάφους, ενώ έχουν υπολογιστεί με ακρίβεια όλες οι απαραίτητες θρεπτικές μονάδες που πρέπει να συμπληρωθούν στο έδαφος, ώστε αφενώς να έχουν ποιοτικό προϊόν, αφετέρου να προστατεύσουμε τα θρεπτικά στοιχεία που ήδη διαθέτει το χωράφι. Με τον τρόπο αυτό η γεωργική παραγωγή δεν είναι "ληστρική" για τη φύση, αλλά τη σέβεται
5. ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
Στο χωράφι πλέον, 6 εξειδικευμένοι Γεωπόνοι παρακολουθούν την εξέλιξη των καλλιεργειών. Παράλληλα εφαρμόζονται όλες οι αρχές των σύγχρονων προτύπων παραγωγής και αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης (GlobalGAP, AGRO). Οι πληροφορίες που αφορούν παραμέτρους  φυτοπροστασίας και θρέψης, επισκέψεις και ευρήματα,  αναλύσεις υπολειμμάτων κλπ, καταγράφονται στο λογισμικό (MIS) Agro Advanced. Παράλληλα οι Γεωπόνοι της Georion πρωτοπορούν, εγκαθιστώντας για πρώτη φορά για τα Ελληνικά δεδομένα σύστημα συνεχούς μέτρησης θρεπτικών στοιχείων στα εδαφικά διαλύματα. Έτσι εφικτός ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία, σε πραγματικό χρόνο (Real Time Information)
6. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Στο σύστημα παραγωγής Georion, όλα τα προϊόντα υφίστανται ποιοτικούς ελέγχους και μετρήσεις πριν ακόμα έρθει η περίοδος της συγκομιδή τους. Έτσι είμαστε σε θέση να αναπροσαρμόσουμε τις παραμέτρους παραγωγής προκειμένου να πετύχουμε τους ποιοτικούς στόχους που έχουμε εξαρχής θέσει για το προϊόν, που φυσικά δεν είναι άλλοι από τις προδιαγραφές που έχουν θέσει οι πελάτες μας. Επιπρόσθετα, επειδή η οργανοληπτική ποιότητα δεν είναι από μόνη της αρκετή, διενεργούνται έλεγχοι στο προϊόν, όπως χημικοί (για φυτοφάρμακα) και μικροβιολογικοί, ενώ κάθε Σεπτέμβρη της ποιότητας του νερού, με το οποίο αρδεύεται ένα ευαίσθητο προϊόν.
7. ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Εφόσον το προϊόν είναι στο στάδιο ωριμότητας που επιθυμούμε, γίνεται αποδέσμευση συγκομιδής και ο παραγωγός είναι πλέον σε θέση να συλλέξει το προϊόν του. Παράλληλα έχουμε από πριν φροντίσει να διενεργήσουμε ανάλυση ρίσκων για τις παραμέτρους που μπορεί να επιμολύνουν το προϊόν κατά τη διάρκεια της συγκομιδής του, όπως τα υλικά μεταφοράς ή συσκευασίας, τα μέσα κοπής, η ορθή υγιεινή των εργατών συγκομιδής (όπου αυτοί υπάρχουν) κλπ. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε πως το προϊόν που με τόσο κόπο έχει παράξει ο συνεργάτης παραγωγός μας, δεν πρόκειται να αλλοιωθεί στο τελευταίο στάδιο του χωραφιού, εξασφαλίζοντας ακόμα περισσότερο την ποιότητα, τη φρεσκάδα και την ασφάλειά του.
8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ Ή ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Μετά τη συγκομιδή, το προϊόν μεταφέρεται είτε στο συσκευαστήριο της Geoplant για περεταίρω επεξεργασία και τυποποίηση, είτε απευθείας στα σημεία παραλαβής των πελατών μας. Αυτό εξαρτάται από το βαθμό ευπάθειας του αγροτικού προϊόντος και τη δυνατότητα των μετασυλλεκτικών χειρισμών που μπορεί να υποστεί. Για τον λόγο αυτό η Geoplant έχει εγκαταστήσει τοπικούς σταθμούς αποθήκευσης κι επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων που εμπορεύεται, ώστε να προσαρμόζει τη διαδικασία της συσκευασίας και τυποποίησης, ανάλογα με την ευπάθεια του προϊόντος και την επιθυμητή ταχύτητα εκτέλεσης της παραγγελίας. Παράλληλα δίδεται ιδιαίτερη βάση στην υγιεινή των μέσων μεταφοράς, προστατεύοντας έτσι το προϊόν.
Σύστημα Παραγωγής GEORION
Το σύστημα παραγωγής Georion προγραμματίζει, οργανώνει διαχειρίζεται κι ελέγχει όλες τις παραμέτρους της γεωργικής παραγωγής, που καθορίζουν την ποιότητα και ασφάλεια του τελικού προϊόντος. Το σύστημα παραγωγής Georion εφαρμόζεται από τους Γεωπόνους Εφαρμογών της εταιρείας Georion, κάνοντας χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και μεθόδων. Στο σύστημα Georion εντάσσεται και η εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης της πρωτογενούς παραγωγής, όπως το GlobalGAP, Agro 2, TNC. Από το 2009, έχει ενταχθεί στο σύστημα και η δυνατότητα παραγωγής προϊόντα βιολογικής γεωργίας. Δείτε επίσης: Συστήματα Παραγωγής - Γενικά και Σύστημα Παραγωγής Geoplant
Σύστημα Παραγωγής Georion